Danske Studier

Det første hæfte af tidsskriftet Danske Studier udkom i 1904. Det var på beskedne 64 sider. Den første artikel var udgiveren Axel Olriks bidrag om “Kong Lindorm” og folkeeventyrets love. Men den interesserede kunne også læse om en landlig skik, der gik ud på at efterlade høstens allersidste neg på marken som et offer til det kommende år. Den sidste undersøgelse drejede sig om H.C. Ørsteds bidrag til sproget med gode ord som ilt, brint og vægtfylde. Tidsskriftet blev grundlagt som en faglig helhed af sprog, litteratur og dansk folketradition.

Efterhånden er folkeminderne trådt i baggrunden, og tidsskriftet har udviklet sig til et centralt fagligt medium for afhandlinger, anmeldelser og forskningsoversigter om sprog og litteratur.

Danske Studier er fagfællebedømt i overensstemmelse med de officielle retningslinjer der er givet i Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI). Læs mere om BFI-reglerne her.

Tidsskriftet udkommer én gang om året.

Læs i tidsskriftet

Alle årgange af Danske Studier, med undtagelse af den nyeste årgang, er digitalt tilgængelige takket være en bevilling fra Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation. Den nyeste årgang af Danske Studier bliver lagt på hjemmesiden efter ét år.

❦ Se og download tidligere årgange af Danske Studier

Danske Studier udkommer også som trykt tidsskrift og kan købes på Syddansk Universitetsforlags hjemmeside.

Medlemmer af Universitets-Jubilæets danske Samfund, UJDS, får Danske Studier gratis. Du kan melde dig ind ved at sende en mail til UJDS’ sekretær.

Redaktionen

I den nuværende redaktion sidder:

  • redaktør Henrik Blicher, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
  • redaktør Simon Skovgaard Boeck, seniorredaktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
  • redaktionssekretær Andrea Stengaard, stud.mag., studentermedhjælper i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Vil du bidrage til Danske Studier?

Har du forfattet en artikel som vi skal bringe i Danske Studier?

Vi modtager meget gerne dit artikelforslag. Læs mere om hvordan vi foretrækker at du udformer din artikel i vores redaktionelle vejledning til forfattere.

Send dit bidrag til vores redaktionssekretær, Andrea Stengaard, senest den 1. april i udgivelsesåret – så tager vi stilling til om dit bidrag kan bringes.