Det første hæfte af tidsskriftet Danske Studier udkom i 1904. Det var på beskedne 64 sider. Den første artikel var udgiveren Axel Olriks bidrag om ”Kong Lindorm” og folkeeventyrets love. Men den interesserede kunne også læse om en landlig skik, der gik ud på at efterlade høstens allersidste neg på marken som et offer til det kommende år. Den sidste undersøgelse drejede sig om H.C. Ørsteds bidrag til sproget med gode ord som ilt, brint og vægtfylde. Tidsskriftets tre hovedområder: folkeminder, dansk sprog og dansk litteratur findes således allerede i den første årgang.

Siden har vekslende redaktioner bragt tusindvis af små og større afhandlinger til trykken. Hvert år bringes også fyldige anmeldelser af vigtige værker inden for hovedområderne. Den nuværende redaktion består af Henrik Blicher, Simon Skovgaard Boeck og redaktionssekretær Andrea Stengaard.

Alle årgange af Danske Studier er nu digitalt tilgængelige takket være en bevilling fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation.
For fremtiden vil de nye årgange blive lagt op efter ét år. Danske Studier udkommer stadig som trykt tidsskrift. Det nyeste nummer kan købes her.

Medlemmer af Universitets-Jubilæets danske Samfund får Danske Studier gratis. Du kan melde dig ind her

Bidragydere kan hente en forfattervejledning her

Kontakt til redaktionen kan fås ved at skrive til redaktionssekretæren.


Generalregistre


Årgange